Klagevejledning

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer kan det indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.