Priser

Priserne er gældende fra 1. juli 2017 til og med 30. juni 2018

Afgifter   u/moms  m/moms   

Fast afgift

 kr.  4.500,00  5.625,00  pr. år
Variable afgift  kr.  500,00   625,00  pr. MWh
Kapasitetsafgift  kr.  150,00  187,50  pr. Mwh over 35 MWh

Varmebetalingen sker over 10 månedlige rater.

Første rate 10/9, sidste rate 10/6

Forfaldsdag er den 10. i måneden

Juli og august er betalingsfri

Årsopgørelse fremsendes i slutningen af august måned via Nets

Betaling / tilbagebetaling af for lidt eller for meget betalt a conto sker sammen med 1. rate 10/9.

Se hele takstbladet her